Margin

Trade Tools > Margin

Keperluan Margin NoaFX

Keperluan margin NoaFX mesti dipatuhi apabila instrumen dileveraj didagangkan. Jika peniaga itu tidak memenuhi keperluan margin yang ditetapkan oleh NoaFX dan modal akaun disediakan pedagang jatuh di bawah keperluan margin maka semua kedudukan terbuka yang diadakan oleh peniaga akan ditutup dan dibubarkan.

Margin Alert

Jika ada modal trading akaun anda jatuh kepada 100% daripada semua terbuka penggunaan margin kedudukan yang kemudian NoaFX akan menghantar e-mel untuk memberi amaran kepada anda bahawa terdapat suatu bahaya yang pasti bahawa risiko akaun anda adalah lebih terdedah dan tindakan adalah memerlukan.

Untuk Contoh:

Anda mempunyai baki modal akaun dagangan sebanyak $ 1,000, dan anda mempunyai $ 100 margin digunakan bagi kedudukan terbuka. Modal yang sedia ada anda adalah $ 900. Jika anda mengekalkan terapung kerugian perdagangan sebanyak $ 800 maka modal akaun anda didapati kini $ 100, iaitu 100% daripada margin yang digunakan. Dalam keadaan ini, anda akan menerima e-mel amaran dari NoaFX.

Margin Call

Jika ada modal trading akaun anda jatuh kepada 50% daripada semua kedudukan terbuka penggunaan margin maka semua kedudukan terbuka anda akan ditutup dan dibubarkan, dengan pulangan sebanyak 50% daripada margin yang digunakan.

Untuk Contoh:

Anda mempunyai baki modal akaun dagangan sebanyak $ 1,000, dan anda mempunyai $ 500 margin digunakan bagi kedudukan terbuka. Modal yang sedia ada anda adalah $ 500. Jika anda mengekalkan terapung kerugian perdagangan sebanyak $ 250 maka modal akaun anda didapati kini $ 250, yang merupakan 50% daripada margin yang digunakan. Dalam keadaan ini NoaFX akan memaksa tertutup dan mencairkan semua kedudukan terbuka anda, menyeru panggilan margin. $ 250 dalam modal yang sedia ada akan dikembalikan kepada anda dalam keadaan ini.

NoaFX mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahawa mana-mana pelanggan tidak akan kehilangan lebih daripada modal perdagangan yang mereka ada.

fgfdgf close