Standard Pengauditan

Kenapa NoaFX? > Standard Pengauditan

NoaFX menjalani audit tahunan untuk beberapa sebab. Langkah ini memastikan kesihatan yang baik kewangan, kawalan fidusiari yang betul, dan kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan kami mengenai tadbir urus korporat kami. Sebagai sebuah syarikat yang memainkan peranan audit tahunan kewangan adalah amat penting, dan NoaFX melibatkan firma pengauditan atas untuk pergi ke buku-buku kami teliti setiap tahun. Ini adalah proses yang mahal dan memakan masa tetapi kami melakukannya tanpa sebarang kompromi kerana kita memahami rasa keselesaan dan ketenangan fikiran bahawa ini menyediakan kepada para pelanggan dan peniaga.

fgfdgf close